LANeye intrångsdetektering i nätverk

Hindra oönskade datorer från att ansluta till ditt trådlösa nätverk

 
Kontakt  |  Sitemap  |  Language:

Flera zoner i nätverket hindrar intrång

Flera zoner i nätverket hindrar intrång - Vi anser att internet är en osäker zon. När vi ansluter till internet använder vi brandväggar för att åstakomma en säkrare zon som hindrar intrång utifrån. Inkräktare vill komma innanför vår zon av en massa olika anledningar så vi vill skydda vår information vi har i vår säkra zon. Samtidigt vill vi ha enkel och snabb tillgång till vår information när vi är ansluta till vårt nätverk och väljer kanske att använda en trådlös accesspunkt i vår säkrade zon. Detta öppnar en dörr för inträktare i vår närhet att komma in.


Ta en titt på din information. Det kanske finns information som du vill skydda mer än annan information. Tänker du i dessa banor och anser internet osäkert kan du dela upp ditt nätverk i flera zoner. Zoner som är säkra och zoner som är säkrare. Ett mindre kontorsnätverk eller ett hemnätverk kan enkelt delas upp i en yttre zon där mindre viktig eller publik information lagras och en innre zone där du förvarar information som du inte vill exponera.


Använd brandväggar för att dela upp ditt nätverk i flera zoner. I din säkraste zon ska du aldrig använda någon trådlös accesspunkt. Istället ansluter du din trådlösa accesspunkt till en yttre zon där du kan tillåta även besökare att använda din internetanslutning utan att de får tillgång till alla dina datorer i nätverket.

En innre nätverk zon innuti en yttre nätverk zon utgör ett säkrare nätverk

Att ha ditt Media Center och barnens datorer i en yttre zon och dina kontorsdatorer

i en innre zon är ett sätt att använda flera zoner i hemnätverk.Intrång genom den trådlösa accesspunkten kan bara komma åt datorerna i det yttre nätverket där mindre känslig information lagras. I ett hemnätverk ansluter du ditt Media Center och barnens datorer i den yttre zonen. I den innre zonen har du hemkontorets datorer anslutna som då kommer vara skyddade av den andra brandväggen.


Använd timer (elektriskt tidur) till den trådlösa accesspunkten. Det kommer göra att intrång bara kan ske under vissa tider. I ett hemnätverk kanske den trådlösa accesspunkten bara behöver vara strömsatt från 18 till 22 på kvällen vilket också kommer spara en del ström.


Lösning

Dela upp nätverket i flera zoner gör det svårare för inkräktare att komma åt hela ditt nätverk.


Om du bara gör en sak

Använd en brandvägg och en separat trådlös accesspunkt. Genom att ha en separat trådlös accesspunkt kan du alltid stänga av den om du råkar ut för intrång men ändå kunna använda ditt kabelburena nätverk och internetförbindelse.

Läs mer om detta ämne

1.   DETEKTERA INTRÅNG I NÄTVERKET - Flera zoner i nätverket hindrar intrång

Använd brandväggar för att dela upp ditt nätverk i flera zoner.

 NÄSTA

2.   DETEKTERA INTRÅNG I NÄTVERKET - Oönskade rogue maskiner på ditt nätverk

Du vill inte ha rogue maskiner i ditt nätverk.

Intrångsdetektering i nätverk

Testa gratis

Pris: 387:- SEK

Testa gratis

Pris: 864:- SEK

Registrera dig och håll dig informerad

Registrera dig och få LANeye nyheter med epost. För att registrera dig, ladda ner och installera LANeye. I programmet väljer du att registrera dig i registreringsdialogen.


TIPSA EN VÄN OM LANeye
Copyright © 2003-2019 ProPrat, Stockholm Sweden  |  www.proprat.se  |