LANeye intrångsdetektering i nätverk

Hindra oönskade datorer från att ansluta till ditt trådlösa nätverk

 
Kontakt  |  Sitemap  |  Language:

Ämne: INTERNA HOT

Interna hot

Interna hot - När människor i din organisation medvetet eller omedvetet gör känslig företagsinformation tillgänglig för tredje part.

Enligt Gartner kommer 80% av intrångshoten från den interna organisationen. Stora insattser har gjorts på företagen för att hindra externa intrångshot. Nu har det blivit dags att ta hand om hoten som kommer inifrån.
Andra webbplatser

Hur man skyddar sig mot interna hot

Dagens företag är duktiga på att skydda sig mot hot utifrån, men har svårare med interna hot. Hur informationen skall skyddas från att komma i felaktiga händer...
/uppsatser.se från svenska högskolor och universitet

Intern säkerhet ett allt större problem

Säkerhetsdebatten har under senaste åren mest handlat om hur hoten mot företagen från hackare blir allt allvarligare. Men hoten kommer inte bara utifrån. De anställda är också ett orosmoment...
/computersweden.idg.se

Intrångsdetektering i nätverk

Testa gratis

Pris: 387:- SEK

Testa gratis

Pris: 864:- SEK

Registrera dig och håll dig informerad

Registrera dig och få LANeye nyheter med epost. För att registrera dig, ladda ner och installera LANeye. I programmet väljer du att registrera dig i registreringsdialogen.


TIPSA EN VÄN OM LANeye
Copyright © 2003-2019 ProPrat, Stockholm Sweden  |  www.proprat.se  |