LANeye intrångsdetektering i nätverk

Hindra oönskade datorer från att ansluta till ditt trådlösa nätverk

 
Kontakt  |  Sitemap  |  Language:

Topic: UNDERSÖKNING

59% tycker det är OK att andras trådlösa nätverk

och 29% av LANeye användarna tycker det också!

Tomas Lannestedt, ProPrat, Utgivare av LANeye

Tomas Lannestedt


ProPrat

LANeye utgivare

Program för Intrångsdetektering och Intrångs skydd i nätverk.

I en webbenkät under April-08 utförd av ProPrat (Utgivare av LANeye) tyckte 59% att det är OK att använda någon annans trådlösa nätverk. Besökarna på LANeye.se fick svara JA eller NEJ på följande fråga:


"Tycker du att det är okej att använda någon annans trådlösa nätverk om nätverket står öppet och okrypterat?"

Webbenkät resultat: Är det OK att använda andras trådlösa nätverk.

www.laneye.se besökare

Samma fråga skickades ut till registrerade LANeye användare med epost och där svarade 29% JA.

LANeye användares resultat: Är det OK att använda andras trådlösa nätverk.

Registrerade LANeye användare

LANeye användare som svarat JA kommenterade också frågan i ord som:

- "Om man inte krypterat sitt WLAN signalerar ägaren att det är OK eftersom WLAN routrars manualer beskriver hur man skyddar nätet och aktiverar kryptering"

- "Det är så bekvämt, tex när man reser, att kunna ansluta till ett öppet WLAN"

- "Så länge det inte skadar någon är det OK"


LANeye användare som svarat NEJ kommenterade frågan som "svår" och uttryckte blandade känslor kring detta. Några sa också "absolut INTE ok"


Frågan "Är det OK..." är en moralisk fråga vilket kan förklara dessa blandade känslor. Några kanske säger att dom vill använda andras trådlösa internetförbindelser men vill inte att andra skall använda deras eget WLAN.


/Undersökning utförd av ProPrat, Maj 2008
Andra undersökningar visar att användning av andras trådlösa nätverk är populärt.


54% har erkänt att de använt andras trådlösa internetanslutning utan tillåtelse enligt en undersökningar gjorda av Sophos på uppdrag av The Times i November förra året.

I en undersökning utförd av Accenture framkom andra siffror. Där erkände 12% att dom någon gång utnyttjat någon annans nätverk. Men i åldersgruppen 18-34 var siffran nästan en tredjedel enligt Network World.


Olagligt eller inte är en annan fråga som varierar från land till land. I England är så kallad Wifi "tapping" eller "piggybacking" olagligt. Den som döms för att ha använd någon annans bredbandsanslutning olovligt riskerar böter på upp till £1,000 och fängelse i upp till fem år.

Tills i november förra året har 11 personer arresterats i England för sådana brott som också kallas "freeloading"

Även i USA har människor åkt fast. Första fallet i Florida 2005 där en man åtalades för otillbörlig tillgång till dator eller nätverk efter att blivit påkommen uppkopplad på ett trådlöst hemnätverk i St. Petersburg, FL från en parkerad bil.Har du egna erfarenheter eller kommentarer?

Kontakat oss gärna och berätta:
Relaterade webbplatser

Var tredje ung snyltar på grannens nätverk

En av tio har någon gång kopplat upp sig på andras oskyddade trådlösa nät, enligt en ny undersökning. Bland unga är siffran ännu högre...
/IDG

Relaterade webbplatser (engelska)

Wi-Fi piggybacking widespread

54 percent of computer users have admitted breaking the law, by using someone else's wireless internet access without permission...
/Sophos

Illegal downloaders may piggyback on unsecured Wi-Fi to flout new UK laws

Insecure Wi-Fi owners risk disconnection. An open Wi-Fi hotspot may mean that it is you who ends up disconnected from the net...
/Sophos

Intrångsdetektering i nätverk

Testa gratis

Pris: 387:- SEK

Testa gratis

Pris: 864:- SEK

Registrera dig och håll dig informerad

Registrera dig och få LANeye nyheter med epost. För att registrera dig, ladda ner och installera LANeye. I programmet väljer du att registrera dig i registreringsdialogen.


TIPSA EN VÄN OM LANeye
Copyright © 2003-2019 ProPrat, Stockholm Sweden  |  www.proprat.se  |