LANeye intrångsdetektering i nätverk

Hindra oönskade datorer från att ansluta till ditt trådlösa nätverk

 
Kontakt  |  Sitemap  |  Language:

Varför LANeye - Jag har inget att dölja

Varför LANeye - Du kanske tänker att du inte har något att dölja. Det kan vara sant men tänk efter vem och för vilket syfte andra människor vill använda ditt nätverk och din Internetförbindelse.

  • Om någon använder din internetanslutning i olagligt syfte kan du bli misstänkt och i värsta fall ansvarig för det som skett.
  • Om någon vill komma åt din identitet kan ett sätt vara att samla information om dig genom att ansluta till ditt nätverk söka igenom dina filer för att tillskansa sig informationen.

Så även om du själv inte tycker du har något att dölja finns det andra vinklingar på problemet med att dela personlig information och internetanslutning.


Här är en lista med scenarier som beskriver när LANeye är ett användbart verktyg för att upptäck och hindra människor från att använda ditt nätverk och Internet.
Intrångsdetektering i nätverk

Testa gratis

Pris: 387:- SEK

Testa gratis

Pris: 864:- SEK

Registrera dig och håll dig informerad

Registrera dig och få LANeye nyheter med epost. För att registrera dig, ladda ner och installera LANeye. I programmet väljer du att registrera dig i registreringsdialogen.


TIPSA EN VÄN OM LANeye
Copyright © 2003-2019 ProPrat, Stockholm Sweden  |  www.proprat.se  |