LANeye intrångsdetektering i nätverk

Hindra oönskade datorer från att ansluta till ditt trådlösa nätverk

 
Kontakt  |  Sitemap  |  Language:

Hur nätverk fungerar - Datorer i nätverk.

Allmän nätverksteknik - När datorer ska kommunicera med varandra på ett nätverk skickas informationen ut lite på måfå skulle man kunna säga. Alla datorer har en anslutning till nätverket. Man säger att alla datorer är förbundna på en nätverksbuss. Det en dator skickar ut når alla de övriga datorerna på det lokala nätverket.


Datorer på en nätverk buss


För att de olika datorerna skall se skillnad på varandra har varje dator ett unikt ID, kallat MAC-adress (Media Access Control adress). Denna adress är inte bara unik i ditt nätverk, den är unik för alla enheter som kan kommunicera på ett nätverk. MAC-adressen är knuten till hårdvara och ska inte förväxlas med IP adresser. MAC-adressen används av datorerna för att dom ska slippa ta emot all trafik och bara ta emot trafik som är ämnad dom själva.


När en dator pratar med en annan dator på nätverket skickar den sändande datorn ut sin MAC-adress och MAC-adressen till den mottagande datorn. På så sätt ser den mottagande datorn att det som kommer är ämnat för denne och den ser också från vem det kom så att ett svar kan skickas tillbaka till rätt dator.


På Ethernet nätverk som beskrivs här hör alla datorer all nätverkstrafik eftersom dom är ansluta till samma buss. Denna teknik kallas multi-drop.

Ett problem med denna nätverksstruktur är att låt säga man kopplar ihop ett tiotal datorer på ett och samma nät och låter dessa kommunicera relativt frekvent så kommer man märka att även då maxbandbredden för nätverket inte är uppnådd uppstår kapacitetsbrist. Det beror på det grundläggande fenomenet att datorerna på nätet sänder "lite på måfå". När man gör det och andra datorer gör på samma sätt uppstår tjatter eller krockar. Datorerna pratar i munnen på varandra och förstör datapaketen vilket resulterar i begäran om omsändning som återigen kan bli störd eller förstörd. När belastningen på ett nätverk närmar sig 25% överförd data av den totala kapaciteten så blir omsändningarna så påtagliga att de upptar nästan all övrig kapacitet.

För att minimera detta problem använder man switchar.Vilken nytta drar LANeye av det som beskrivits?

LANeye kan köras på vilken dator som hellst i nätverket och ändå detektera alla datorer och nätverksenheter som är anslutna till samma lokala nätverk.Läs mer om nätverk och switchar i nästa avsnitt.
Läs mer om detta ämne

1.   HUR NÄTVERK FUNGERAR - Datorer i nätverk

Hur datorer kommunicerar i nätverk.

 NÄSTA

2.   HUR NÄTVERK FUNGERAR - Nätverk, Switchar och broadcast paket

Hur nätverk delas upp i zoner med switchar men där broadcast paket ändå förmedlas fritt i nätverket.

3.   HUR NÄTVERK FUNGERAR - MAC-adresser och IP-adresser

Skillande mellan MAC-adresser och IP-adresser och hur dom används på lokala nätverk.

Intrångsdetektering i nätverk

Testa gratis

Pris: 387:- SEK

Testa gratis

Pris: 864:- SEK

Registrera dig och håll dig informerad

Registrera dig och få LANeye nyheter med epost. För att registrera dig, ladda ner och installera LANeye. I programmet väljer du att registrera dig i registreringsdialogen.


TIPSA EN VÄN OM LANeye
Copyright © 2003-2019 ProPrat, Stockholm Sweden  |  www.proprat.se  |