LANeye intrångsdetektering i nätverk

Hindra oönskade datorer från att ansluta till ditt trådlösa nätverk

 
Kontakt  |  Sitemap  |  Language:

Hur LANeye fungerar - Automatisk namngivning av enheter.

Automatisk namngivning av enheter - LANeye namnger enheter på flera sätt. Identifiering av enheter är viktigt för att hålla reda på datorer och andra nätverksenheter. Det finns flera sätt att detektera en enhets namn och annan information för att identifiera enheten.


MAC-adress - MAC-adressen identifierar en enhets hårdvaruadress. MAC-adresser skickas ut av alla nätverksenheter på ett Ethernetnätverk.


Tillverkarens namn via OUI - Tillverkare av nätverksutrustning är registrerade hos IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) och har en unik OUI (Organizationally Unique Identifiers). I en MAC-adress är OUIn en del av MAC-adressens högst signifikanta bytes och på det sättet kan en nätverksenhets tillverkare identifieras genom enhetens MAC-adress. IEEE Registration Authority startades 1986 för att registrera Organizationally Unique Identifiers (OUI) och tillverkare får sin OUI från IEEE.


Windows Namnupplösning - I Microsoft Windows finns en inbyggd funktion för att namnge datorer på nätverket genom dess IP-adress. Denna namnupplösning använder ett flertal olika sätt för att namnge enheter på ett riktigt sätt. Det finns dock ett generellt problem med att ta reda på en enhets namn genom dess IP-adress. Det får bara finnas en IP-adress som motsvarar ett visst namn men en IP-adress kan ha många namn kopplade till samma IP-adress. På nätverk med windows servrar som har DHCP aktiverat och också kör WINS kan denna namnuppslagning resultera i att "gamla" namn returneras. Om LANeye körs på ett sådan nätverk kan LANeye ibland därför rapportera ett felaktigt namn fältet "nätverksnamn" på grund av detta.


DHCP Klientnamn - Under DHCP förhandlingen (när en dynamisk IP-adress efterfrågas) indentifierar klienter sig med något som kallas "DHCP Client Name". LANeye monitorerar detta och spara undan dessa namn.


DHCP FQDN - Under DHCP förhandlingen (när en dynamisk IP-adress efterfrågas) identifierar klienter sig med något som kallas "FQDN (fully qualifying domain name)". LANeye monitorerar detta och spara undan dessa FQDNs.


NetBIOS Namn - Vid anslutning till nätverket sänder datorer ut sitt NetBIOS namn. LANeye monitorerar detta och spara undan NetBIOS namnen.


Namnet LANeye visar för varje enhet uppdateras automatiskt när nya namn upptäcks. MAC-adresser och OUI tillverkarinformation detekteras omedelbart. Nätverksnamn hämtas in efter en kort stund. DHCP och NetBIOS namn detekteras senare när datorer och andra nätverkenheter omförhandlar IP-adresser och vid inloggning på nätverket.


LANeye uppdatera namnet automatiskt i namngivningsfältet genom en intelligent algoritm. Följande lista visar hur LANeye prioriterar och väljer namn att visa.

  1. NetBIOS Namn
  2. DHCP FQDN (Fully qualifying Domain Name)
  3. DHCP Klient Namn
  4. Nätverksnamn Windows upplöser
  5. Tidigare sparat Nätverksnamn upplöst av Windows
  6. OUI (tillverkarens) namn
  7. MAC-adress

Hindra automatisk namngivning - Vill du hindra LANeye från att ändra och uppdatera namn i namngivningsfältet kan du ange ett eget namn i namngivningsfältet. Gör du det ska du ta bort de inledande backslashen ("\\") och använd heller inte frågetecken ("?") i namnen när du namnger enheter för hand eftersom LANeye använder dessa för att markera att namnen skall uppdateras automatiskt.
Läs mer om detta ämne

2.   HUR LANeye FUNGERAR - Automatisk namngivning av enheter

LANeye automatisk namnger hittade datorer och enheter.

Beskrivning hur LANeye namnger enheter.

 NÄSTA

3.   HUR LANeye FUNGERAR - Detektera misstänkt anslutnings beteende

LANeye upptäcker automatiskt misstänkta och ovanliga anslutningsbeteenden.

Datorer som beter sig konstigt blockeras.

4.   HUR LANeye FUNGERAR - Okända datorer svartlistas

LANeye automatiskt svartlista nya okända datorer.

Svartlistade datorer blockeras automatiskt.

Intrångsdetektering i nätverk

Testa gratis

Pris: 387:- SEK

Testa gratis

Pris: 864:- SEK

Registrera dig och håll dig informerad

Registrera dig och få LANeye nyheter med epost. För att registrera dig, ladda ner och installera LANeye. I programmet väljer du att registrera dig i registreringsdialogen.


TIPSA EN VÄN OM LANeye
Copyright © 2003-2019 ProPrat, Stockholm Sweden  |  www.proprat.se  |