LANeye intrångsdetektering i nätverk

Hindra oönskade datorer från att ansluta till ditt trådlösa nätverk

 
Kontakt  |  Sitemap  |  Language:

Hur LANeye fungerar - Okända datorer svartlistas.

Okända datorer svartlistas. - LANeye svartlistar alla nya enheter som börjar kommunicera på nätverket. Alla nya datorer och andra enheter LANeye detekterar placerar LANeye på listan "OKÄNDA DATORER". Du måste manuellt flytta enheter från listan "OKÄNDA DATORER" till listan "Kända Datorer".


LANeye flyttar aldrig automatiskt datorer mellan dessa listor. Däremot ändrar LANeye automatiskt inställningar för enheter, tex tar bort eller slår på blockeringsinställningar när en enhet manuellt flyttas mellan listorna vilket betydera att när en dator flyttas från "OKÄNDA DATORER" till "Kända Datorer" kommer blockeringsinställningen för enheten tas då bort och enheten kan ansluta till nätverket. Det omvänd gäller också då en enhet flyttas från "Kända Datorer" till "OKÄNDA DATORER" att blockeringsinställningen för den enheten då aktiveras.

Detta betende kan du ändra i dialogen för blockeringsinställningar om du vill.


Du kan stänga av blockeringen för en enhet på listan "OKÄNDA DATORER" utan att flytta den till "Kända Datorer" genom att ändra inställningar i enhetens egenskapsdialog.


Alla känsliga inställningar som ändras för en enhet loggas till incident listan för den aktuella enheten. Manuella ändringar, automatiska ändringar, incidenter och blockeringar loggas till incident loggen.


Även kända datorer kan blockeras manuellt eller råka ut för att automatiskt blockeras av LANeye. Om Hijack detekteringen eller detekteringen för misstänkt beteende triggas för en känd dator kommer även den kända enhet att blockeras.
Läs mer om detta ämne

4.   HUR LANeye FUNGERAR - Okända datorer svartlistas

LANeye automatiskt svartlista nya okända datorer.

Svartlistade datorer blockeras automatiskt.

Intrångsdetektering i nätverk

Testa gratis

Pris: 387:- SEK

Testa gratis

Pris: 864:- SEK

Registrera dig och håll dig informerad

Registrera dig och få LANeye nyheter med epost. För att registrera dig, ladda ner och installera LANeye. I programmet väljer du att registrera dig i registreringsdialogen.


TIPSA EN VÄN OM LANeye
Copyright © 2003-2019 ProPrat, Stockholm Sweden  |  www.proprat.se  |