LANeye intrångsdetektering i nätverk

Hindra oönskade datorer från att ansluta till ditt trådlösa nätverk

 
Kontakt  |  Sitemap  |  Language:

Installera - Köra igång - Använda - Underhålla LANeye


Installera LANeye


Installera LANeye genom att köra setup.exe som finns i den nedladdningsbara installationsfilen.

Ett traditionellt Windows installationsprogram visas. Välj Språk. Du kan ändra språk i programmet senare oavsett vilket språk du väljer här under installationen.


LANeye installation


Klicka på "Nästa" och följ instruktionerna på skärmen för att installera LANeye.
Driftsätt LANeye


Driftsätt LANeye genom att starta programmet. Använd LANeye ikonen på skrivbordet (eller startmenyn) för att starta programmet. Med Windows XP och Windows 2000 kan du också starta LANeye direkt från installationsprogrammet.


LANeye skrivbordikon


Första gången du startar LANeye visas en introduktionsguide. Om du inte använt LANeye tidigare rekommenderar vi att du stegar igenom den guidade turen "Orientera dig". Där förklaras de grundläggande funktionerna i LANeye.

För att starta guiden "Orientera dig", klicka på den gröna pilknappen överst.


Du kan välja att registrera dig som LANeye användare med den inbyggda registreringsdialogen. Registrerade användare får information om uppgraderingar och nyheter via epost.

För att registrera dig, Klicka på den andra gröna pilknappen.


Innan du kan aktivera LANeye behöver LANeye göra sig familjär med ditt nätverk. LANeye har en inbyggd nätverksomgivningsguide som snabbt skannar av ditt nätverk. Du kan starta omgivningsguiden från introduktionsguiden.

Klicka på den gröna pilknappen "Driftsätt LANeye" för att starta omgivningsguiden.


LANeye introduktionsguide


Omgivningsguiden visas.


LANeye omgivningsguide


Följ instruktionerna, välj nätverkskort och guiden kommer skanna ditt nätverk för att ta reda på vilka datorer som är anslutna till nätverket.


LANeye skannar nätverket


Skanningen tar lite tid, från några minuter till 10-15 minuter beroende på nätverkets storlek. Guiden använder en intelligent algoritm för att skanna ditt nätverk och kommer skanna en något bredare range och skanna intilliggande subnät. Men bara datorer som sitter på samma broadcastdomän kommer nås av denna sökning.

Du kan välja att avbryta skanningen när som hellst med "Stopp" knappen om skanningen verkar ta allt för lång tid och fortfarande kunna aktivera LANeye med vad som skannats hitintills.


När skanningen är klar kan LANeye aktiveras.

Om LANeye används i ett stort nätverk rekommenderas att du bara aktiverar LANeye med detektion utan att aktivera blockeringsfunktionen genom att by kryssa bort "Aktivera Intrångsblockering" och låter LANeye körai en vecka eller två. Genom att göra så blockeras inte datorer som kanske inte varit påslagna under skanningen.

Du kan alltid aktivera blockeringen senare inifrån programmet utan att behöva köra omgivningsguiden igen.


LANeye omgivningsguide klar

Använd LANeye


Använd LANeye - När LANeye aktivera efter en nätverksskanning lista alla datorer och andra nätverkenheter som LANeye hittat under "Okända datorer". LANeye listar alltid nya okända enheter under "Okända datorer" när de upptäcks.


LANeye aktiverad efter att nätverket skannats


Gå igenom listan med okända datorer för att editera dess egenskaper och ändra deras status till "kända". Du använder menyn för att flytta enheter till listan för "Kända datorer" eller genom att öppna enhetens egenskapsdialog där mer egenskaper kan anges.


Ändra nätverksenheters egenskaper


Använd fältet "Placering" som ett komihågfällt vart datorer hör hemma, antingen genom deras fysiska placering eller till vilken avdelning de hör. Detta är användbart när du senare vill hålla koll på enheter genom att listan över kända enheter kan sorteras efter placering.


Om det är många datorer på nätverket blir listan under okända datorer väldigt lång efter att nätverket skannats. Du kan då använda funktionen "Flytta alla okända till kända" för att snabbt markera alla hittade enheter som kända. Du kan senare går igenom listan över kända enheter och editera dess egenskaper.


Lägga till en informationskolumn i listan


Lägg till informationskolumner till listan genom att öppna dialogen "Välj listvyns detaljer". Nya kolumner visas i den ordning de ligger i dialogen och varje kolumn kan sorteras för att arrangera listan. Detta är användbart vid underhåll av informationen i LANeye.


I LANeye Professional Edition finns det exkluderingsfilter som används för att inte oavsikligt trigga MAC-adress kapning för bärbara datorer som tillåts användas på andra nätverk genom att ange IP-adressområden som inte skall trigga larmet.


Tillåt att bärbara datorer används på andra nätverk utan att kapning detekteras


Via incidentlistan kan IP-adresser lätt läggas till exkluderingslistan.


Lägga till IP-adresser till exluderingslistan för kapningsdetektering


LANeye har ett inbyggt hjälp system som ger hjälp beroende på vart i programmet du står. Hjälpknappar finns på många ställen i programmet. I hjälpen beskrivs alla dialoger och dess inställningar. Du kan också använda hjälpsystemet för att lära dig mer om LANeye när du arbetar med programmet.
Underhålla LANeye


Ta säkerhetskopior av LANeye's datafiler regelbundet. Här ligger datafilerna:

Windows 7/Vista: c:\ProgramData\LANeye

Windows XP/2000: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\LANeye

Genom att kopiera katalogstrukturen (inklusive filerna) till ditt backupsystem kan du återställa all LANeye data om något skulle hända. När du återställer en backup måste du först stänga ner LANeye.
Intrångsdetektering i nätverk

Testa gratis

Pris: 387:- SEK

Testa gratis

Pris: 864:- SEK

LANeye 2.3 för Windows

Du kan köra LANeye 2.3 på:

- Windows 7

- Windows Vista

- Windows XP

- Windows 2000


Kräver ingen server.

Kan köras på valfri nätverksansluten dator.

Registrera dig och håll dig informerad

Registrera dig och få LANeye nyheter med epost. För att registrera dig, ladda ner och installera LANeye. I programmet väljer du att registrera dig i registreringsdialogen.


TIPSA EN VÄN OM LANeye
Copyright © 2003-2019 ProPrat, Stockholm Sweden  |  www.proprat.se  |