LANeye intrångsdetektering i nätverk

Hindra oönskade datorer från att ansluta till ditt trådlösa nätverk

 
Kontakt  |  Sitemap  |  Language:

Jämför funktioner

Jämför funktioner - LANeye 2.3 finns i två varianter. Båda varianterna detekterar och hindrar intrång i både trådlösa och vanliga nätverk.


LANeye 2.3 Small Network Edition

LANeye Small Network Edition är ämnad fåmansföretagsnätverk och hemnätverk. Small Network Edition är enklare att handha. Den har alla bevakningsfunktioner men saknas vissa mer avancerad funktioner.

  • För nätverk med upp till 10st enheter. (MAX 25 enheter kan hanteras).

LANeye 2.3 Professional Edition

LANeye Professional Edition är ämnad för större nät och nät med avancerade nätverksfunktioner och avancerade klienter.

  • Klarar stora nätverk.
  • Exkluderingsfilter för VPN tunnlar / SAN (Storage Area Network) / Virtuella maskiner såsom VMware mm
  • Exkluderingsfilter för tillåtna IP-adress som tillåter användning av bärbara datorer i andra nät än det egna
  • Stöd för flera omgivningar för nät med flera logiska segment.

LANeye produkt variant jämförelsetabell

Nedan listas huvudfunktionerna som finns i LANeye.

Båda LANeye varianterna bygger på samma nätverksmonitor och lättanvända användargränsnitt.


Klicka på pilarna för att visa mer detaljerad information för respektive funktion.

LANeye Small Network Edition

Small Network
Edition

LANeye Professional Edition

Professional
Edition

Detektera okända datorer

Detektera MAC-adress kapning

Detektera misstänkta påloggningsförsök

Blocka tillgång till nätverket

Blocka IP-adress tillgång

Larm

E-post larm

Trafik Logg

Detaljera information om enheten

Statistik

Incident logg med beskrivningar

Nätverkstorlek (antal enheter)

MAX 25

Obegr.

Stöd för flera omgivningar

Egendefinierade enhetstyper

Filter för VPN/SAN/Virtuella maskiner

Filter för kapningsdetektering

LANeye
Small Network
Edition

LANeye
Professional
Edition

Intrångsdetektering i nätverk

Testa gratis

Pris: 387:- SEK

Testa gratis

Pris: 864:- SEK

LANeye 2.3 för Windows

Du kan köra LANeye 2.3 på:

- Windows 7

- Windows Vista

- Windows XP

- Windows 2000


Kräver ingen server.

Kan köras på valfri nätverksansluten dator.

Säker Internetbetalning

Säker Internetbetalning med:


- Kreditkort

- PayPal

- Internetbank


Eller inbetalning till vårt Plusgiro.


Företag faktureras.

Registrera dig och håll dig informerad

Registrera dig och få LANeye nyheter med epost. För att registrera dig, ladda ner och installera LANeye. I programmet väljer du att registrera dig i registreringsdialogen.


TIPSA EN VÄN OM LANeye
Copyright © 2003-2019 ProPrat, Stockholm Sweden  |  www.proprat.se  |