LANeye intrångsdetektering i nätverk

Hindra oönskade datorer från att ansluta till ditt trådlösa nätverk

 
Kontakt  |  Sitemap  |  Language:

Komma igång snabbt med LANeye

Kom igång snabbt med LANeye genom denna fyrstegsguide. Förfaringsättet är desamma för LANeye Small Network Edition och LANeye Professional Edition. Skärmbilder som visas är för LANeye Professional Edition men samma skärmbilder gäller även för LANeye Small Network Edition.


1. Ladda ner


Ladda ner LANeye. Välj version att ladda ner

LADDA NER LANeye 2.3 Small Network Edition

LADDA NER LANeye 2.3 Professional Edition


Ladda ner LANeye


Klicka på "Save"/"Spara" och välj folder att ladda ner installationsfilen till.
2. Installera


Installer LANeye genom att öppna den nedladdade installationsfilen och kör "setup.exe" för att starta installationen.


LANeye installationsprogram


Klicka på "Nästa" och följ instruktionerna på skärmen för att installera LANeye.
3. Driftsättning


Driftsätt LANeye genom att starta programmet. Använd LANeye ikonen (eller startmenyn) för att starta programet. På Windows XP går det också att starta LANeye direkt från installationsprogrammet.


LANeye skrivbordsikon


Första gången du startar LANeye visas en introduktionsguide. LANeye behöver göra sig familjär med ditt nätverk innan LANeye kan aktiveras att övervaka ditt nätverk. Till hjälp för detta har LANeye en guide för att skapa en nätverksomgivning. Du startar omgivningsguiden från introduktionsguiden.

Klicka på den gröna pilknappen "Driftsätt LANeye" för att starta omgivningsguiden.


LANeye introduktionsguide


Guiden för att skapa nätverksomgivning visas.


LANeye guide för att skapa nätverksomgivning


Följ instruktionerna på skärmen för att välja nätverkskort och guiden kommer skanna av ditt nätverk för att se vilka datorer som är anslutna till ditt nätverk.


LANeye guiden skannar ditt nätverk


Skanningen tar några minuter och när den är klar kan LANeye aktiveras.


LANeye guiden är redo att aktivera LANeye

4. Aktivera


Aktivera - LANeye aktiveras efter att nätverket skannats av och nätverksenheter och datorer som hittades är nu listade under "Okända Datorer". En dator är listad under "Kända datorer" och det är den dator som LANeye körs på.


LANeye activated after a network scan


Nu stegar du igenom listan av okända datorer och markerar dessa som kända. Använd egenskapsdialogen för att ändra okända enheter till kända enheter. Öppna egenskapsdialogen genom att högerklicka på varje enhet i listan och välj "Egenskaper..."

Efter att alla enheter har flyttats till listan över kända datorer är LANeye nu klar för att övervaka ditt nätverk.
Intrångsdetektering i nätverk

Testa gratis

Pris: 387:- SEK

Testa gratis

Pris: 864:- SEK

LANeye 2.3 för Windows

Du kan köra LANeye 2.3 på:

- Windows 7

- Windows Vista

- Windows XP

- Windows 2000


Kräver ingen server.

Kan köras på valfri nätverksansluten dator.

Registrera dig och håll dig informerad

Registrera dig och få LANeye nyheter med epost. För att registrera dig, ladda ner och installera LANeye. I programmet väljer du att registrera dig i registreringsdialogen.


TIPSA EN VÄN OM LANeye
Copyright © 2003-2019 ProPrat, Stockholm Sweden  |  www.proprat.se  |