LANeye intrångsdetektering i nätverk

Hindra oönskade datorer från att ansluta till ditt trådlösa nätverk

 
Kontakt  |  Sitemap  |  Language:

Licenser, Prenumeration och licensfrågor


Vad är en användarlicens?

En användarlicens består av ett Ordernummer och en Produktnyckel. Ordernummer och Produktnyckel skickas till dig med epost efter genomförd betalning.


30 dagars gratis testlicens.

Alla installationsfiler är fullversioner av produkten och innehåller en gratis testlicens som fungerar i 30 dagar.

Det finns inga specialla demoversioner. Alla nedladdningsbara installationsfiler är fullversioner. På det sättet kan du testa och utvärdera LANeye fullt ut före köp.

Inga extra installationer behövs efter köp. Den medföljande 30 dagars testlicensen ersätts av din licens när du anger din licens Ordernummer och Productnyckel i programmets användarlicensdialog. Användarlicensdialogen är en del av programmets användargränsnitt.


Hur många licenser behöver jag?

För hemanvändare räcker det normalt med 1st enanvändarlicens.

I företagsnätverk kan flera licenser behövas.

Hur många licenser du behöver beskrivs nedan under Användarlicensregler för LANeye.


Användarlicensregler för LANeye

Användarlicensavtalet som medföljer LANeye reglerar användandet av den aktuella installationen. Finns behov av att ha flera installerade instanser av LANeye eller om LANeye skall användas av fler än en person gäller följande regler.

 1. Huvudregel.
  Behovet av antal användarlicenser styrs i huvudsak av antal installationer. Huvudregeln är att det är tillåtet att installera och använda LANeye på ett rimligt antal datorer så länge LANeye bara används av en och samma person. Det ska tolkas som att om person X är IT ansvarig tillåts denne ha LANeye installerad på 1-3 datorer för att bevaka ett osegmenterat nätverk med bara en användarlicens.
 2. Användning i segmenterade nät.
  Har man ett segmenterat nätverk är huvudregeln att det krävs minst en användarlicens per segment LANeye bevakar.
 3. När flera personer använder programmet.
  Har man flera personer som använder LANeye i ett osegmenterat nätverk är huvudregeln att det krävs en användarlicens per person.
 4. Användning i segmenterade nät av flera personer.
  Har man flera personer som använder LANeye i ett segmenterat nätverk är huvudregeln att det krävs minst en användarlicens per segment plus en användarlicens per ytterligare person som använder LANeye.

Vad som menas med segment.

Med segment menas logiskt segment. I ett segment kan man alltså inte se trafik från ett intilliggande segment.

- Uppdelning av nätverket med enkla switchar räknas alltså inte som segmenterat.

- Nätverk uppdelat i segment med routers räknas som segmenterat.

- Nätverk med Virtuellt LAN räknas som segmenterade.


Hur är det med prenumerationer?

Förnärvanade finns inga prenumerationslicenser för LANeye.


Vad gäller vid uppgraderingar?

Alla licenser gäller för en och samma huvudversion. Service Releaser och Service Packs släpps för en viss huvudversion och kan uppgraderas fritt med din användarlicens inom en viss huvudversion.

Andra speciallicenser som gäller över nästa huvudversion är vår !PLUS! licens.


Vad är en  !PLUS!  Licens?

En !PLUS! Licens täcker aktuell LANeye version 2.3 och inkluderar en gratis uppgradering till nästa större LANeye versionsläpp. LANeye informerar dig när nästa version finns att ladda ner och instruerar dig hur du ska gå till väga för att få din fria uppgradering. Med en !PLUS! licens är du garanterad lägsta totalpris jämfört med att köpa en vanlig licens plus priset för en uppgradering.


Vad är en BULK Licens?

En BULK Licens är en multi licens vilket betyder att du tillåts installera LANeye på flera maskiner. För tillfället finns en BULK 5 licens som tillåter upp till fem (5) installationer med en (1) BULK 5 licens.


Finns det någon Site Licens?

Det finns i dagsläget inga standardiserade Site Licenser tillgängliga online för LANeye. Kontakta kundtjänst och be om en offert på en Site License.

KONTAKTA KUNDTJÄNSTIntrångsdetektering i nätverk

Testa gratis

Pris: 387:- SEK

Testa gratis

Pris: 864:- SEK

Registrera dig och håll dig informerad

Registrera dig och få LANeye nyheter med epost. För att registrera dig, ladda ner och installera LANeye. I programmet väljer du att registrera dig i registreringsdialogen.


TIPSA EN VÄN OM LANeye

Vad användare säger om LANeye

LANeye har under vintern-våren fungerat utmärkt. Faktisk för bra! Det stör inte alls datorn som det körs på varför det efter ett tag är lätt att glömma bort det. När vi sedan bråkat en stund med varför en ny dator inte vill ansluta till nätverket (ingen var i det rum där datorn som kör LANeye finns) kommer vi plötsligt ihåg att vi har LANeye. Det är gott betyg!
/Ronny


LÄS FLER ANVÄNDARKOMMENTARER

Testad av datortidningarLANeye har testats av flera datortidningar


Kommenterad som:

- Sinnrik!

- Imponerande!

- Enkel att använda!


Copyright © 2003-2019 ProPrat, Stockholm Sweden  |  www.proprat.se  |